Potvrde narudžbe

Potvrda narudžbe je dokument kojim se kupcu potvrđuje njegova narudžba sa točno definiranim artiklima, cijenama i rokom isporuke. Na osnovu narudžbe koju kupac pošalje kreira se potvrda narudžbe. Klikom na ikonu koja se odnosi na potvrde narudžbe označeno na slici ispod

prikazati će vam se ekran sa popisom svih dokumenata Potvrda narudžbe, koje možete urediti, brisati, pretražiti ili kreirati novu koristeći prikladne gumbe koji se nalaze u gornjem lijevom kutu.

Slika: Popis potvrda narudžbi

Klikom na znak + u gornjem lijevom kutu otvara se ekran za kreiranje nove potvrde narudžbe (prikazan na slici ispod)

Slika: Potvrda narudžbe

Detaljan proces kreiranja nove potvrde narudžbe možete vidjeti na:

Kreiranje dokumenata

Vrijedi napomenuti kako na potvrdi narudžbe možete definirati željeni rok isporuke za svaku stavku pojedinačno.

Slika: Detaljan rok isporuke

Nakon kreiranja potvrde narudžbe, klikom na „Generiranje“ možete prenijeti stavke sa potvrde narudžbe u zahtjevnicu koja je, nakon promjene statusa, spremna za slanje artikala u proizvodnju ili pak u račun ako je riječ o trgovini.

Simulacija lansiranja

Prilikom kreiranja potvrde narudžbe djelatnik može provjeriti da li je roba dostupna na skladištu ili je potrebno proizvesti željenu robu. U gornjem dijelu ekrana, klikom na Ostalo možete odabrati opciju Provjeri isporuku i kapacitete. Nakon klika na navedeno polje prikazati će se ekran koji prikazuje stanje skladišta za tražene artikle (kao na slici ispod)

Slika: Stanje artikala

U gornjem dijelu ekrana možete primijetiti dvije kartice (Analiza isporuke i Analiza kapaciteta). Ekran na prethodnoj slici prikazuje dostupnost robe na skladištu, više o tome možete vidjeti na: Izvještaji u FactorOne

Drugi dio odnosi se na analizu kapaciteta (slika ispod) gdje možete predvidjeti da li za vašu narudžbu ima kapaciteta u proizvodnji na određenim pogonima. Svaki artikl koji ima definiranu tehnologiju može se predvidjeti u prethodno navedenim alatima.

Slika: Analiza kapaciteta

Promjenom datuma na određenom pogonu sa lijeve strane ažurira se graf zauzeća stroja na desnoj strani, gdje se nalazi i vaša trenutna narudžba (plavi dio na grafu kapaciteta). U prethodnom primjeru vidi se kako trenutna narudžba (plavi dio na grafu) prelazi kapacitete stroja u 40. tjednu.

Promjenom datuma na određenom pogonu sa lijeve strane ažurira se graf zauzeća stroja na desnoj strani, gdje se nalazi i vaša trenutna narudžba (plavi dio na grafu kapaciteta). U prethodnom primjeru vidi se kako trenutna narudžba (plavi dio na grafu) prelazi kapacitete stroja u 40. tjednu.

Vrijedi napomenuti da možete odabrati samo određene artikle (radne naloge) sa jednog pogona na lijevoj strani, koji će se onda prikazivati na grafu

U slučaju da je potvrda narudžbe zaključana ili generirana u zahtjevnicu ali sa krivim podatkom (količina, artikl i sl.) postoji mogućnost resetiranja statusa.

Ako je potvrda narudžbe zaključana, klikom na „resetiraj status“ potvrda narudžbe  se vraća u pripremu te je možete uređivati.

Ako je već generirana zahtjevnica možete resetirati status potvrde narudžbe sve dok zahtjevnica nije lansirana u proizvodnju. Ovime se postojeća zahtjevnica briše a potvrda narudžbe vraća u pripremu te istu možete urediti i generirati novu zahtjevnicu.

Slika: Resetiraj status

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.