fbpx

Izvještaji u FactorOne-u

Svi izvještaji nalaze se u FactorOne s desne strane na početnom ekranu kao što je prikazano na slici ispod.

Slika: Izvještaji

Pokazana strelica na prethodnoj slici koristi se ako želite minimizirati ili maksimizirati dio za izvještaje na početnom ekranu. Klikom na neki od odjela sa popisa prikazati će vam se dostupni izvještaji koji pripadaju odabranom odjelu.

 • Prodaja

Dijagram grupa je vizualni pregled grupa i podgrupa artikala. Grupe artikala definiraju se

 • Financije
 • Skladišta

Promet artikla – količine možete koristiti ako želite prikazati ulaz/izlaz određenog artikla na jedno ili više skladišta u željenom vremenskom razdoblju.

Slika: Odabir parametara

Odabirom artikla, datuma kojima određujete vremensko razdoblje te označavanjem skladišta za koje vas zanima stanje artikla prikazati će vam se željeni izvještaj kao na slici ispod.

Slika: Stanje artikla

Skladišni iskaz – predstavlja izvještaj pomoću kojeg možete prikazati stanja skladišta odnosno ulaze i izlaze na jedno ili više skladišta u određenom razdoblju. U lijevom dijelu ekrana, dio Skladišta, klikom na Skladišni iskaz otvara vam se ekran za unos parametara kao na slici ispod.

Slika: Skladišni iskaz

Ovdje možete primijetiti kako možete prikazati izvještaj po skladištima na više načina kao npr. skladišni iskaz za jedno ili više skladišta, za jednu lokaciju tvrtke ili cielu tvrtku, prema određenom odijelu te prema grupi artikala.

 • Proizvodnja

Klikom na proizvodnja prikazati će vam se dostupni izvještaji koji se odnose na proizvodnju tvrtke.

Slika: Izvještaji – proizvodnja

Na prethodnoj slici prikazan je popis svih dostupnih izvještaja vezanih uz proizvodnju. Klikom na željeni izvještaj prikazati će vam se ekran na kojem odabirete potrebne parametre da biste prikazali jedan od navedenih izvještaja.

U dijelu radni nalozi nalaze se izvještaji koji prikazuju sve otvorene naloge u proizvodnji po određenom artiklu, kupcu ili parametru (parametar ovisi o djelatnosti tvrtke). Klikom na željeni izvještaj, te unosom artikla, parametra ili kupca prikazati će vam se svi otvoreni radni nalozi u proizvodnji po odabranom kriteriju.

Praćenje performansi prikazuje izvještaj o praćenju norme stroja odnosno grupe strojeva. Tako možete vidjeti koliko je planirano vrijeme izrade za jedan artikl a koliko je stvarno vrijeme izrade na terenu te razliku (odstupanje) stvarnog i planiranog vremena utrošenog za proizvodnju artikla.

Na jednostavan način odaberete grupu pogona i vremensko razdoblje za koje želite prikazati izvještaj.

Klikom na potvrdi prikazati će vam se željeni izvještaj za grupu strojeva koju ste odabrali (slika ispod).

Slika: Praćenje norme za grupu strojeva

Na prethodnoj slici možete uočiti kako je prikazano planirano vrijeme izvršenja, stvarno vrijeme te odstupanja od navedenih izvršenja.

Operativni kapaciteti prikazuju kapacitet i rezervacije stroja ili grupe strojeva po tjednima.

Nakon što otvorite operativne kapacitete imate mogućnost pregleda za svaki stroj pojedinačno ili za  grupu strojeva kao na slici ispod (označeno zelenom bojom).

Slika: Graf operativnih kapaciteta

Na prethodnoj slici prikazuje se graf operativnih kapaciteta. Iz ovoga se lako može očitati, po tjednima, koliko je kapaciteta rezervirano(plava boja), koliko je iskorišteno rezervacije(ljubičasta boja), koliko radnih naloga se izvršava u roku (zelena boja), koliko je naloga u kašnjenju (narančasta boja).

 • Djelatnici

Slika: Izvještaj – djelatnici

Dijagram hijerarhije predstavlja prikaz svih djelatnika prema funkciji u tvrtki. Tako djelatnik ima svog nadređenog, koji opet ima nadređenog pa sve do vrha piramide tj. direktora tvrtke.

Slika: Dijagram hijerarhije

Pivot pregleda zaposlenika prikazuje djelatnike prema odjelu tvrtke te njihove osnovne informacije.

Pivot odsutnosti i prisutnosti predstavlja prikaz djelatnika odnosno njihovu prisutnost/odsutnost za vrijeme radnog vremena u određenoj godini, mjesecu i danu.

Prekovremeni prikazuje sve prekovremene sate  za određenog djelatnika.

Godišnji odmor prikazuje podatke koliko djelatnik ima dana godišnjeg odmora, koliko je iskoristio odnosno koliko ima preostalih dana godišnjeg odmora. Također ovdje se može dobiti informacija da li je djelatnik iskoristio godišnji odmor iz prethodne godine.

Slika: Godišnji odmor

 • Imovina
 • Nabava

Slika: Izvještaj – nabava

 

MRP

MRP predstavlja sustav planiranja proizvodnje, raspoređivanja i upravljanja zalihama koji ima za cilj da je materijal dostupan za proizvodnju a proizvodi dostupni za isporuku kupcima. Klikom na MRP otvara se ekran izvještaja kao na slici ispod.

Slika: MRP

U ovom izvještaju možete vidjeti artikle i njihova stanja (zalihe) po tjednima. U stupcima su prikazani oznaka i naziv artikla. Za navedeni artikl u retku možete vidjeti koliko se potražuje artikla u određenom tjednu, koliko je dostupno artikala, količina artikla u radnim nalozima, da li je artikl naručen i u kojoj količini, trenutno stanje artikla te rezultat. Sve navedeno pratite prema određenom tjednu. Ako artikl ima sastavnicu također se prikazuju isti podaci za sastavnicu.

 • Tjedan – označava broj tjedna u kojem se pojavljuje određeni artikl
 • Tražena količina – predstavlja količinu koja se potražuje od strane kupaca u određenom tjednu
 • Trenutno stanje – predstavlja količinu artikla koja se nalazi na skladištu na početku određenog tjedna
 • Količina u RN – prikazuje količinu artikla koja se proizvodi u navedenom tjednu
 • Količina na narudžbenici – predstavlja količinu koja je naručena u navedenom tjednu
 • Ukupno dostupno – predstavlja ukupnu količinu koja je dostupna na kraju tjedna
 • Dostupno za prodaju – označava količinu koja je dostupna za prodaju na kraju tjedna nakon što oduzmemo traženu količinu

Jedna od prednosti u MRP jest pretraga artikala iz određene grupe, na način da odaberete grupu nakon čega se prikazuju samo oni artikli koji pripadaju odabranoj grupi.

Nalozi za nabavu prikazuju pivot i tablicu otvorenih naloga. U ovom dijelu nalaze se dvije mogućnosti za pretragu naloga za nabavu. Kao što možete vidjeti na sljedećoj slici, u gornjem dijelu nalaze se dvije kartice Tablica i Pivot.

Slika: Tablica i pivot naloga za nabavu

Tablica prikazuje detaljan pregled svih kreiranih naloga za nabavu koje možete filtrirati prema vašem kriteriju dok Pivot predstavlja standardni izgled pivota koji se koristi na prethodno opisan način.

 

Upit dobavljačima prikazuju pivot izvještaj u kojem definirate način prikaza podataka koji se odnose na naloge za nabavu odnosno upite dobavljačima.

 

 • Vozni park