fbpx

Skladišna primka

Skladišna primka predstavlja dokument pomoću kojega zaprimamo robu na skladište od dobavljača sa pripadajućim količinama i time ažuriramo stanje skladišta.

U dijelu dokumentacije Nabava već smo opisali princip rada naručivanja robe, a zaprimanje robe upravo se oslanja na narudžbenice tj. robu koju smo naručili kod dobavljača.

Dokument skladišna primka može se kreirati na način da „ručno“ dodajemo stavke koje je dobavljač dostavio. Jednostavniji način kreiranja je uvoz narudžbenice u skladišnu primku, odnosno prilikom zaprimanja te naručene robe možete uvesti zaprimljene stavke sa pripadajućim količinama (koje po potrebi možete promijeniti) upravo iz narudžbenice kako bi uštedjeli vrijeme kreiranja dokumenta.

Slika: Uvoz narudžbenice u skladišnu primku

U kojoj fazi se nalazi dokument određuje se kao i na ostalim dokumentima, koristeći statuse.