Partneri

Partneri predstavljaju subjekte sa kojima vaša tvrtka ostvaruje poslovnu suradnju a izvješća o vašoj suradnji možete dobiti i upravljati kroz FactorOne. Partneri mogu biti kupci, dobavljači, menadžeri tvrtki itd.

Slika: Partneri

U sekciji „Općenito“ dio označen „Partneri“ sadrži zapise vezane uz partnere sa kojima vaša tvrtka ostvaruje suradnju.

Klikom na „Partneri“ 

Slika: Podjela partnera

 otvoriti će vam se ekran u kojem se nalazi popis svih partnera sa kojima vaša tvrtka ostvaruje poslovnu suradnju.

Slika: Prikaz partnera

Partnere možete uređivati, brisati, pretražiti ili dodati novi koristeći prikladne gumbe kao na idućoj slici.

Slika: Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne-u

Detaljnije o mogućnostima ovih gumbova možete vidjeti na:

Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne

Ako želite više informacija, dvostrukim klikom miša kliknite na određenog partnera i otvorit će vam se ekran sa podacima o partneru na kojeg ste kliknuli (u našem slučaju to je partner Test1).

Slika: Partner

Na prethodnoj slici prikazan je izgled ekrana određenog partnera na kojem se nalaze osnovni podaci partnera kao i podaci vezani uz vašu suradnju sa partnerom. Sekcije određenog partnera po kojima se možete kretati kursorom miša označene su zelenom bojom u gornjem lijevom kutu ekrana.

Svaki partner može imati jednu ili više lokacija (poslovnica). Primjerice Galileo d.o.o. čije je sjedište u Širokom Brijegu može imati svoje lokacije u Sarajevu i Banjaluci.

Ako otvorite neku od lokacija ili ekran za unos nove lokacije (klikom na + u kartici Lokacije) prikazati će vam se ekran kao na slici ispod:

Slika: Lokacija partnera

Možete vidjeti kako se uz podatke o lokaciji partnera (e-mail, adresa, grad, telefon…) može vidjeti i sama lokacija partnera na karti.

Za svakog partnera možete kreirati njegove kontakte s kojima obavljate komunikaciju.

Skup više partnera predstavlja određenu grupu koju kreirate prema vlastitim kriterijima. Partneru možete dodijeliti jednu ili više grupa kako bi mogli imati izvještaje po grupama partnera