Kreiranje, uređivanje, brisanje i pretraživanje artikla u softveru

Prilikom kretanja kroz programske funkcionalnosti softvera za sekcije tvrtke, a pri tome želite uraditi određenu operaciju nad artiklom koji se nalazi u pripadajućoj sekciji tvrtke, u gornjem lijevom dijelu ekrana prikazati će vam se dio kao na slici ispod

 

 

  • Polje na koje pokazuje strelica u prethodnoj slici služi za pretraživanje artikala vezanih za odjel u kojem se nalazite tijekom pretrage. Jednostavno upišite naziv artikla i softver će vam prikazati popis svih ili samo jedan artikl koji ste tražili.
  • Za kreiranje novog artikla kliknite na dugme označeno brojem 1 nakon čega će vam se otvoriti prozor za kreiranje novog artikla, koji pripada vašoj trenutnoj sekciji tvrtke u softveru.
  • U polje za pretragu upišite artikl koji želite uređivati. Označite artikl tako što kliknete mišem na odgovarajući artikl a zatim klikom na dugme (označeno brojem 2 na prethodnoj slici) otvoriti će vam se ekran artikla koji želite urediti.
  • Dugme broj 3 služi za brisanje artikla. Ako želite izbrisati artikl, upišite u polje za pretragu naziv artikla, označite ga te kliknite na dugme broj 3.
  • Dugme broj 4 i 5 ima funkciju pojedinačne pretrage artikala. Kliknete li na dugme 4 softver će vam prikazati prethodni artikl. U suprotnom kliknite na dugme 5 te će softver prikazati sljedeći artikl.
  • Ukoliko se dogodila promjena u softveru (kreiran novi artikl, izbrisan postojeći…) dugme 6 služi za osvježavanje popisa artikala. Pritiskom na dugme 6 osvježiti će se artikli koji se nalaze u popisu