Otpremnica

Otpremnica je dokument koji se koristi za izdavanje robe sa skladišta kupcu i koristi se samo ako se za fakturiranje robe koristi dokument Račun. U FactorOne omogućen je jednostavan prijenos artikala iz otpremnice u račun kako ne bi morali pojedinačno kreirati otpremnicu a zatim račun.

U dijelu Prodaja klikom na Otpremnice otvara vam se ekran sa popisom postojećih dokumenata otpremnice.

otpremnica
otpremnica

Klikom na znak + pojaviti će se ekran na kojem kreirate otpremnicu. Otpremnicu kreirate na način kao što je opisano u dijelu Kreiranje dokumenata

Važno je istaknuti da otpremnicu možete generirati u račun na dva načina:

  • Generiranje artikala – svaki artikl sa otpremnice prenosi se na račun sa pripadajućim količinama, cijenom i sl.
  • Generiranje grupnih artikala – ako određeni artikli pripadaju nekoj grupi artikala softver zbraja količine artikala na otpremnici i prenosi u račun grupni artikl čija je količina jednaka ukupnoj količini artikala sa otpremnice.

Slika: Generiranje u račun

Na slici ispod prikazan je izgleda dokumenta otpremnice. Svaki korisnik može prilagoditi izgled ekrana prema vlastitoj želji.

#_Kreiranje_dokumenata

Kako kreirati otpremnicu možete pogledati ovdje Kreiranje dokumenata