Zapisnik o promjeni cijene

Zapisnik o promjeni cijene je dokument koji se koristi ako je došlo do promjene cijene jednog ili više artikala. Prilikom kreiranja dokumenta, artikli se mogu dodavati pojedinačno, ili pomoću uvoza stavki (Generički uvoz stavki na dokumente). Vrijedi napomenuti kako postoji mogućnost generiranja stavki iz kalkulacije u zapisnik o promijeni cijene, tako da rekalkuliranu cijenu artikala možete na jednostavan način generirati u zapisnik o promijeni cijene i izvršiti promjenu cijene. Klikom na Promjena cijene otvara se ekran kao na slici ispod.

Slika: Zapisnik o promjeni cijene

Za kreiranje novog zapisnika o promijeni cijene dovoljno je kliknuti na znak + kako  bi se otvorio ekran za unos podataka (slika ispod)

Možete primijetiti kako je dio u dokumentu koji se odnosi na stavke podijeljen na tri dijela:

  • Cijena dobavljača
  • Nabavna cijena
  • Veleprodajna cijena

Svaka od navedenih kolona sadrži dio u kojem se učitava prethodna ili stara cijena artikla (st.) i dio u koji se unose iznosi za definiranje nove cijene.

Uz svaku stavku možete priložiti željeni privitak (dio u donjem lijevom kutu). Promjenu cijene možete odraditi u alternativnim valutama/jedinicama mjere koje softver automatski pretvara u osnovnu valutu/jedinicu mjere koja se koristi u softveru.

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.