Partneri

Partneri predstavljaju subjekte sa kojima vaša tvrtka ostvaruje poslovnu suradnju a izvješća o vašoj suradnji možete dobiti i upravljati kroz FactorOne. Partneri mogu biti kupci, dobavljači, menadžeri tvrtki itd.

Slika: Partneri

U sekciji „Općenito“ dio označen „Partneri“ sadrži zapise vezane uz partnere sa kojima vaša tvrtka ostvaruje suradnju.

Klikom na „Partneri“ 

Slika: Podjela partnera

 otvoriti će vam se ekran u kojem se nalazi popis svih partnera sa kojima vaša tvrtka ostvaruje poslovnu suradnju.

Slika: Prikaz partnera

Partnere možete uređivati, brisati, pretražiti ili dodati novi koristeći prikladne gumbe kao na idućoj slici.

Slika: Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne-u

Detaljnije o mogućnostima ovih gumbova možete vidjeti na:

Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne

Ako želite više informacija, dvostrukim klikom miša kliknite na određenog partnera i otvorit će vam se ekran sa podacima o partneru na kojeg ste kliknuli (u našem slučaju to je partner Test1).

Slika: Partner

Na prethodnoj slici prikazan je izgled ekrana određenog partnera na kojem se nalaze osnovni podaci partnera kao i podaci vezani uz vašu suradnju sa partnerom. Sekcije određenog partnera po kojima se možete kretati kursorom miša označene su zelenom bojom u gornjem lijevom kutu ekrana.

Svaki partner može imati jednu ili više lokacija (poslovnica). Primjerice Galileo d.o.o. čije je sjedište u Širokom Brijegu može imati svoje lokacije u Sarajevu i Banjaluci.

Ako otvorite neku od lokacija ili ekran za unos nove lokacije (klikom na + u kartici Lokacije) prikazati će vam se ekran kao na slici ispod:

Slika: Lokacija partnera

Možete vidjeti kako se uz podatke o lokaciji partnera (e-mail, adresa, grad, telefon…) može vidjeti i sama lokacija partnera na karti.

Za svakog partnera možete kreirati njegove kontakte s kojima obavljate komunikaciju.

Skup više partnera predstavlja određenu grupu koju kreirate prema vlastitim kriterijima. Partneru možete dodijeliti jednu ili više grupa kako bi mogli imati izvještaje po grupama partnera

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.