Financije - osnovni registri

Unutar sekcije Općenito nalazi se dio vezan uz financije tvrtke kao na idućoj slici

Slika: Financije tvrtke

U dijelu Financije, klikom na Rabati, Tarifne liste ili Banke otvoriti će se ekran sa popisima istih (na sljedećem primjeru otvorene su Tarifne liste).

Slika: Tarifne liste

U ovom dijelu prikazane zapise možete uređivati, pretražiti, brisati ili dodati novi podatak, koristeći prikladne gumbe kao na idućoj slici.

 

Detaljnije o mogućnostima ovih gumbova možete vidjeti na:

Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne

Klikom na Financije otvoriti će se padajući izbornik sa popisom određenih opcija (iduća slika)

Slika: Financije – izbrornik

  1. Klikom na Konta otvara vam se ekran sa popisom definiranih konta.
  2. Financijska pravila definirana su za određene vrste dokumenata te klikom na navedeno polje otvara se ekran sa popisom postojećim ili definiranje novih pravila.
  3. Mjesto troška predstavlja centar troškova.
  4. Klikom na Vrste knjiženja otvoriti će vam se ekran sa popisom postojećih vrsta koje su evidentirane u FactorOne
  5. Valute predstavljaju novčane jedinice određene države.
  6. Knjižne grupe artikala odnose se na više artikala (grupa) koji se knjiže prema istom kriteriju
  7. Tipovi obračuna kamata

Klikom na jednu od navedenih opcija koje se nalaze u padajućem izborniku otvoriti će vam se ekran iste gdje možete uređivati, pretražiti, brisati ili dodati novi podatak, koristeći prikladne gumbe kao na idućoj slici.

 

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.