Rekalkulator cijene

Dodatni alat prilikom kreiranja izlaznih dokumenata može biti od pomoći pri izračunu cijene artikla. Za svaki dokument u softveru definira se osnovna jedinca mjere a postoji mogućnost definiranja alternativnih jedinica mjere. Kako bi mogli lakše izračunati cijenu artikla po alternativnoj jedinici mjere u određenom dokumentu, možete koristiti rekalkulator cijene.

Kako bi definirali vrste rekalkuliranih cijena potrebno je u dijelu Prodaja  – Administracija odjela odabrati Rekalkulacije po j. m. te odabrati valutu, jedinicu mjere po kojoj

Primjerice, za dokument Račun osnovnu jedinicu mjere definirate komad, dok za alternativne jedinice mjere definirate kilogram i metar.