fbpx

Artikli

Na kartici „Općenito“ vrijedi obratiti pažnju na dio „Artikli“ (prikazano na slici ispod). Klikom na ikonu Artikli u padajućem izborniku prikazati će vam se podjele grupe artikli.

Slika: Artikli

Za upravljanje ili pregledavanje informacija o artiklima kliknite na dio „Artikli“ u padajućem izborniku nakon čega će biti prikazan ekran sa popisom svih artikala (slika ispod).

Slika: Popis svih artikala

Na slici možete uočiti prikaz naziva artikla u prvom stupcu, te ostale podatke o artiklu prikazane po stupcima. Kada odaberete željeni zapis, isti možete uređivati, brisati ili dodati novi podatak, koristeći prikladne gumbe kao na idućoj slici.

Detaljnije o mogućnostima ovih gumbova možete vidjeti na:

Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne

Dvostrukim klikom na željeni artikl otvoriti će se ekran na kojem se nalaze podaci o artiklu, raspoređeni po sekcijama u gornjem dijelu ekrana (slika ispod).

Slika: Informacije o artiklu

Kretanjem kroz sekcije artikla prikazati će se podaci za otvoreni artikl.

Kada odaberete željenu sekciju, istu možete uređivati, brisati ili dodati novi podatak, koristeći prikladne gumbe kao na idućoj slici.

Detaljnije o mogućnostima ovih gumbova možete vidjeti na:

Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne

 

Sastavnica je popis sirovina i materijala od kojih se sastoji i proizvodi neki proizvod. Klikom na Artikli (prikazano na slici )

Slika: Artikli

prikazati će se ekran za uređivanje sa popisom svih artikla kao na slici ispod.

Slika: Sastavnice

Dvostrukim klikom miša otvorite artikl kojem želite dodijeliti sastavnicu. Nakon otvaranja artikla prikazati će vam se ekran kao na slici ispod.

Odaberite dio koji se odnosi na Sastavnicu gdje možete dodijeliti sastavnice za otvoreni artikl.

Možete uočiti da otvoreni artikl u svojoj sastavnici sadrži tri artikla. Ako artikl nema definiranu sastavnicu, potrebno je da kliknete na mali znak (+) ispod naziva artikla u zelenom okviru. Nakon toga, klikom na gumb Dodaj stavku dodajete željenu sastavnicu sa popisa koji se prikaže u donjem desnom dijelu ekrana kada kliknete na novootvoreno polje u stupcu „Naziv artikla“.

Slika: Izbor sastavnice

Također možete unijeti i ostale parametre, raspoređene po stupcima. Ako želite ukloniti sastavnicu, označite je te kliknite na gumb „Ukloni stavku“.

 

Konfigurator arikla

Ako odaberete posljednje s padajućeg izbornika kao na slici ispod,

Slika: Artikli

odnosno „Konfigurator artikla“ prikazati će vam se ekran konfiguratora (kao na slici ispod) gdje na brz i jednostavan način možete generirati jedan ili više novih artikala.

 

Slika: Konfigurator artikala

Konfigurator artikla koristi se na način da sa lijeve strane redom odabirete razinu artikla koji želite generirati. Kada kliknete na razinu vidljivu sa lijeve strane ekrana, s desne strane prikazati će vam se kategorije artikla za odabranu razinu. Kategoriju artikla za unaprijed odabranu razinu birate klikom na kvadratić ispred naziva kategorije.

U slučaju da ne postoji željena kategorija, u gornjem dijelu nalazi se gumb za kreiranje nove kategorije. Uz naziv i oznaku nove kategorije možete unijeti i dodatne parametre kao što je težina, visina, obujam i sl. (ako je dopušten unos dodatnih parametara za odabranu razinu).

Kako odabirete razinu artikla u donjem lijevom kutu ekrana prikazuje vam se odabrana razina (broj 1 na slici ispod). Razinu artikla za određenu kategoriju možete ukloniti ili promijeniti ponovnim klikom na kvadratić ispred naziva razine koju ste odabrali. Kada ste odabrali razine za svaku od kategorija (u ovom primjeru to je artikl F-1001) u donjem desnom kutu ekrana prikazati će vam se naziv jednog ili više artikala koji generirate (broj 2 na slici ispod).

Slika: Generiranje artikala

Klikom na gumb „Pregled artikala za generiranje“ (pokazano strelicom) otvoriti će se ekran sa popisom svih artikala koji su spremni za generiranje.

Slika: Artikli za generiranje

U ovom dijelu vidimo sve artikle koje smo odabrali prema željenim kategorijama u prethodnim koracima. Uz nazive artikala te dodatne parametre (duljina, težina…) prikazano je polje koje prikazuje  da li je artikl moguće generirati (postoji li već isti artikl?), polje u kojem možete odabrati grupu za fakturiranje artikla te polje (s lijeve strane) u kojem birate da li želite generirati određeni artikl s popisa ili ne. Klikom na „Spremi generirane artikle“ odabrani artikli spremiti će se u bazu svih artikala.

Tutorial generiranja artikla:

Otvorite tutorial u novom tabu