Zatvaranje vrijednosti imovine

Zatvaranje vrijednosti imovine je službeni dokument koji se koristi za evidenciju i dokumentiranje završnih vrijednosti nakon zatvaranja imovine. Kreiranjem dokumenta zatvaranje vrijednosti imovine automatski se kreira dokument Obračun amortizacije, kako bi imovina imala svoju amortizaciju sve do prestanka korištenja. 

Nakon što se kreira navedeni dokument, imovina se označava da je zatvorena i nema mogućnosti da se amortizira. Kreiranje dokumenta Zatvaranje vrijednosti imovine može biti iz više razloga, da je imovina otpisana, da je došlo do prodaje imovine, manjak i slično.

U modulu imovine klikom na ikonu zatvaranje vrijednosti imovine otvara se lista postojećih dokumenata kao i mogućnost kreiranja novog dokumenta.

Prilikom kreiranja dokumenta potrebno je odabrati vrstu dokumenta, datum na koji se zatvara imovina, a zatim uvesti stavke (imovinu) čiju vrijednost zatvarate.

Vrste dokumenata korisnik otvara proizvovljno, prema potrebama poslovanja i upravljanja imovinom. Promjenom statusa u Zaključeno zatvara se vrijednost imovine sa dokumenta i automatski se kreira dokument Obračun amortizacije kako bi se odradila amortizacija imovine.

 

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.