Zahtjevnice

Dio ekrana koji se odnosi na Proizvodnju sadrži dokumente ili zapise kao što su zahtjevnice, radni nalozi, kontrola kvalitete i sl. (prikazano na slici ispod).

Slika: Kartica Proizvodnja

Zahtjevnica je želja komercijalista za proizvodnjom određenih proizvoda u nekom vremenskom razdoblju.

Klikom na Zahtjevnice otvara se ekran sa popisom svih postojećih zahtjevnica.

Slika: Lista zahtjevnica

Kako se vidi sa prethodne slike, svaka zahtjevnica ima svoj “Broj dokumenta” koji je jedinstven, a također je i svakoj dodijeljen partner sa lokacijom i adresom.

U gornjem lijevom kutu (kao na slici ispod) prikazani su gumbi koje možete koristiti za kreiranje, uređivanje, brisanje ili pretraživanje zahtjevnica.

Ako želite kreirati novu zahtjevnicu, klikom na znak (+) otvara se ekran za unos nove zahtjevnice.

Slika: Kreiranje zahtjevnice

Cjelokupni podaci zahtjevnice se unose tako da se prvo ispune važna polja (označena crvenim znakom x) u zaglavlju zahtjevnice (gornji dio) nakon čega se u donjem dijelu unose artikli te se spremi uneseno klikom na ikonu diskete u gornjem lijevom kutu.

Svaka zahtjevnica prilikom kreiranja veže se za određenog kupca (partnera), čije podatke možete vidjeti u zelenom dijelu ekrana (kao što su klasa kupca prema isplati, prometu itd.).

Unos artikala na zahtjevnicu započinje klikom na Dodaj stavku.

Prilikom dodavanja artikala na zahtjevnicu, za svaki artikl na koji se pozicionirate možete vidjeti je li artikl dostupan na skladištu (dio označen ljubičastom bojom). Kada odaberete artikl, automatski se popuni jedinica mjere i oznaka artikla. Uz svaku stavku moguće je upisati željenu napomenu s desne strane te učitati privitak uz stavku u donjem desnom kutu.

Važno je napomenuti da prilikom upisivanja količine artikla softver automatski pretvara unesenu količinu u broj paketa i upisuje istu u za to predviđeno mjesto i obrnuto, uz uvjet da ste unaprijed definirali vrstu pakiranja za navedeni artikl (tj. koliko komada artikla sadrži jedan paket).

Nakon unosa količine iz koje se kalkulira broj paketa, također iz broja paketa se kalkulira i količina na paleti. Uvjet je da artiklu definirate koliko paketa se nalazi na jednoj paleti.

Ovisno o djelatnosti tvrtke, možete definirati do 5 parametara koji se odnose na artikl koji se prikazuju u stupcima stavke – parametri se koriste kako bi se definirao točan naziv artikla sa točno određenim karakteristikama, te se kasnije po njima grupiralo u različitim izvještajima i sl.

U donjem desnom dijelu ekrana zahtjevnice nalazi se dio za privitke koji omogućava da uz svaku stavku koja se nalazi na zahtjevnici dodate odgovarajući privitak kao što su slike, crteži i sl.

Važno:

Zahtjevnica ima svoje faze, koje govore u kojem je stupnju dovršenosti. Faze zahtjevnice (kao i svih dokumenata u FactorOne) se određuju i prate kroz definirane statuse. Tako možete, ovisno o vašim potrebama,  u dokumentu Zahtjevnica imati statuse poput “Kreirana”, “Pretvorena u radni nalog”, “U izradi”, i “Završena”.

Korisnik ima mogućnost kopiranja (kloniranja) zahtjevnice, klikom na odgovarajući gumb u gornjem dijelu ekrana (prikazano brojem 1 na slici ispod).

Slika: Kopiranje zahtjevnice

Opcija označena brojem 2 ima mogućnost generiranja zahtjevnice u radni nalog, klikom na označeni gumb. Time se “želja komercijalista”, što je definicija zahtjevnice, pretvara u konkretan i definiran “radni nalog” za proizvodnju po kojemu postupaju izvršitelji na raznim proizvodnim linijama. Radnim nalogom dobivaju sve potrebne informacije, a most između (često vrlo općenite) želje komercijalista i vrlo konkretnog radnog naloga je lansiranje, kojim se ostvaruje potrebno definiranje i unos informacija koje moraju stići na spomenute proizvodne linije.

Ispis zahtjevnice

Uz standardni ispis, zahtjevnicu možete ispisati i u svrhu određenih izvještaja kao što su:

  • Ispis statusa – omogućuje ispis svih artikala koji se nalaze na zahtjevnici sa pripadajućim operacijama i fazom u kojoj se nalazi određena operacija (u tijeku, završena i sl.)
  • Ispis paking listi po zahtjevnici – omogućuje ispis svih paking listi (dokument kojim se definira popis artikala koji se nalaze na jednoj paleti) po istoj zahtjevnici odnosno na kojoj paking listi se nalaze artikli sa zahtjevnice (ako su zapakirani)
  • Povijest – omogućuje ispis svih promjena koje su se dogodile, tj. na ovaj način ispisuju se sva ažuriranja koja su se dogodila nad odabranom zahtjevnicom.

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.