Tehnologije/Rute

Tehnologija/Ruta artikla predstavlja skup tehnoloških operacija koje treba provesti kako bi se taj artikl uspješno proizveo. U širem smislu, svaka operacija predstavlja jednu kontrolnu točku kroz koju artikl prolazi, i svaka tehnološka operacija na određen način doprinosi dobivanju konačnog proizvoda.

Tipične tehnološke operacije u proizvodnji su primjerice bušenje, brušenje, lakiranje, poliranje, pakiranje…

Ono što vrijedi za brojne proizvodne sustave je da je mnogo tehnologija repetitivno – veliki broj artikala zahtjeva potpuno isti niz operacija kako bi se proizveo. Svaki taj definirani niz operacija je tehnologija, pa FactorOne omogućuje korisniku uštedu vremena i definiranje tehnologije samo jednom, a kasnije se ista, jednom definirana tehnologija, pridružuje velikom broju artikala. Primjerice, tehnologija “brušenje – lakiranje – pakiranje” se u nekoj tvrtki koja proizvodi drveni namještaj pridružuje na 3 000 artikala koji zahtijevaju ovaj niz operacija kako bi se proizveli.

Sve tehnologije se nalaze u registru tehnologija, u kartici Općenito, u dijelu Proizvodnja. Klik na Proizvodnja > Tehnologije otvara registar tehnologija.

Do istog mjesta se može doći pristupanjem putem nekog od artikala, bilo otvaranjem registra artikala, bilo otvaranjem pojedinog artikla na nekom dokumentu (poput Zahtjevnice).

Pristup putem registra artikala: otvorite dio koji se odnosi na artikle (kao na slici ispod).

Slika: Artikli

Otvaranjem dijela artikli prikazati će vam se ekran sa popisom svih artikala.

Slika: Popis artikala

Otvaranjem željenog artikla prikazuje vam se ekran artikla sa osnovnim podacima o artiklu podijeljenih prema sekcijama u gornjem dijelu ekrana (slika ispod).

Slika: Podaci o artiklu

U zelenom okviru možete uočiti sekciju Tehnologija koja se nalazi na kraju s desne strane. Klikom na navedenu sekciju  prikazati će vam se dio vezan uz tehnologiju artikla (slika ispod).

Slika: Tehnologija artikla

U ovom dijelu definiraju se i prikazuju pridružene tehnologije artikla. Gumbi koji se nalaze ispod naziva sekcija artikla koriste se za pridruživanje, uređivanje ili brisanje pridruženja tehnologija. Na slici je vidljivo kako otvoreni artikl ima pridruženu tehnologiju sa svojom oznakom, nazivom, statusom itd.

Pažnja:

Artiklima se pridružuju tehnologije iz registra tehnologija, po spomenutom principu da jedna tehnologija može biti pridružena na više artikala. U ovom ekranu se upravlja pridruženjem artikla i tehnologije/tehnologija, tako da se pridruženje može ukloniti, dodati novo i sl.

(Za upravljanje konkretnim tehnologijama koje su pridružene na jedan ili tisuće artikala, odnosno mijenjanje operacija, parametara i sl. – potrebno je otvoriti spomenuti registar tehnologija u kartici Općenito, klikom na Proizvodnja > Tehnologije).

Klikom na odgovarajući gumb   otvoriti će se ekran za pridruživanje tehnologije iz postojećeg registra tehnologija (kao na slici ispod).

Slika: Nova tehnologija

Za navedeni artikl možete odabrati postojeću tehnologiju sa padajućeg izbornika u polju “Tehnologija” klikom na strelicu prema dolje.

Ako tehnologija ne postoji i potrebno je definirati potpuno novu, možete to učiniti klikom na znak (+) koji se nalazi s lijeve strane navedenog polja.

Vrijedi obratiti pažnju na dio “Zadana tehnologija”. Za artikl se može definirati više tehnologija, međutim ako stavite kvačicu na prethodno navedeno polje time odabranu tehnologiju postavljate kao zadanu tehnologiju artikla koju će FactorOne smatrati aktualnom, odnosno trenutno važećom i “gurati je u prvi plan” primjerice prilikom kreiranja naloga (lansiranja). Naravno, ostale tehnologije možete koristiti po potrebi budući da su uredno pridružene artiklu, samo nisu postavljene kao zadane.

Ako na prethodnoj slici definiramo novu tehnologiju klikom na (+) otvoriti će se ekran za unos nove tehnologije (slika ispod)

Slika: Kreiranje nove tehnologije

Na početku popunite važna polja u gornjem dijelu ekrana nakon čega dodajete stavke sa odgovarajućim operacijama, pogonima, vremenima i sl.

Statusi tehnologija koriste se kako bi prilikom lansiranja u proizvodnju određenog artikla dobili informaciju da li je tehnologija artikla završena ili je tehnologija još uvijek u pripremi.

Vrijedi napomenuti da pri unosu operacije, polje pogon se automatski filtrira tako što prikazuje samo strojeve na kojima se obavlja odabrana operacija. Nakon uspješno unesenih stavki spremite novu tehnologiju klikom na gumb Spremi u gornjem lijevom kutu ekrana.

Tehnologiju možemo povezati na više artikala u jednom koraku. U određenoj tehnologiji klikom na Povezivanje tehnologije na više artikala otvara se novi ekran gdje je potrebno označiti artikle kojima želite dodijeliti tehnologiju i kliknuti na Poveži tehnologiju kako bi se spremile promjene za označene artikle (slika ispod).

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.