Servis vozila

Kada za određeno vozilo budete željeli definirati događaj vezan uz održavanje, za to imate opciju Servis vozila. Kroz ovaj modul možete pratiti evidenciju o velikim/malim servisima vozila, kao i evidenciju dijelova koji su zamijenjeni. Dijelove unosite samo jedanput u softver a kasnije ih pozivate pri evidentiranju zamijenjenih dijelova na vozilu. Uz evidenciju količine zamijenjenih dijelova možete unositi i vrijednost promijenjenog dijela, kako bi na kraju imali izvještaj o ukupnoj cijeni utrošenih dijelova na vozilu.

Klikom na opciju Servisi otvara vam se lista sa popisom postojećih evidencija servisa kao i mogućnost definiranja novog zapisa.

Na prethodnoj slici prikazan je ekran za evidentiranje servisa/održavanja vozila. U gornjem dijelu ekrana unosite datum servisa, cijenu, kilometražu te servis pri sljedećoj kilometraži.

U stavkama navodite zamjenske dijelove koje ste utrošili njihovu količinu i cijenu kako bi na osnovu unesenih informacija mogli imati izvještaj o utrošku dijelova na vozilu.

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.