Račun

Račun je financijski dokument u kojem se nalaze nazivi, količine i cijene za dogovorene proizvode ili usluge koje poslodavac izdaje kupcu. Izdavanjem računa kupac se obavezuje da plati poslodavcu iznos koji je naznačen na dokumentu, uz prethodno dogovorene uvjete plaćanja.

Račun uvijek prati otpremnica, kako bi proizvode sa računa mogli razdužiti sa skladišta, osim u slučaju fakturiranja usluga.

Princip kreiranja računa u FactorOne može se izvršiti na više načina:

  • Generiranjem otpremnice u račun
  • Uvozom više otpremnica u jedan račun
  • Uvozom stavki sa drugih dokumenata
  • Ručnim dodavanjem stavki

Slika: Račun

Račune možete kreirati u stranim valutama i alternativnim jedinicama mjere koristeći rekalkulator cijene.

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.