Općenito o vođenju poliklinike i ordinacije

Modul poliklinike predstavlja rješenje u ERP softveru FactorOne za kompletno vođenje poslovanja zdravstvenih ustanova. Raspored pregleda, dostupnost ordinacija, podaci o pacijentima samo su neke od funkcionalnosti koje klijent ima na raspolaganju. Naručivanje pacijenata djelatnik može obaviti na brz i jednostavan način i uvijek ima uvid u dostupnost ordinacija, raspored doktora i satnicu. Uz sve navedeno, dostupno je (obavezno) izdavanje računa klijentima, blagajna i praćenje blagajničkih primitaka/izdataka.

Na samom početku potrebno je definirati osnovne registre kako bi imali osnovne podatke kao što su pacijenti, doktori, ordinacije, lijekovi i sl. Korisnik može unijeti nazive soba (ordinacija), zatim vrste pregleda, statuse testova i lijekove.

Dijagnostički predlošci mogu se kreirati za različite zdravstvene oblasti. Za svakog doktora može biti kreirana jedan ili više predložaka koje nakon pregleda pacijenta doktor koristi kako bi mogao pozvati unaprijed spremljeni predložak za kreiranje dijagnoze pacijenta.

U dijelu koji se odnosi na pacijente prikazuje se popis svih pacijenata koji su upisani u registar. 

Unos novog pacijenta može se izvršiti klikom na znak + u gornjem lijevom kutu. Prilikom unosa pacijenta korisnik upisuje sve potrebne podatke kako bi u svakom trenutku imao dostupne informacije za svakog pacijenta.

Nakon spremanja novog pacijenta otvaraju se mogućnosti unosa i pregleda vizite, testova kao i prilaganja prethodnih dokumenata dijagnoza pacijenta.

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.