Obračun zavisnih troškova pri zaprimanju robe

Prilikom isporuke robe od strane dobavljača potrebno evidentirati da je roba zaprimljena na skladište a zatim izraditi kalkulaciju cijena. U slučaju da je nabavka robe „komplicirana“ npr. devizni ulazni račun sa velikim brojem stavki, nekoliko vrsta zavisnih troškova, troškovi carine, a zatim sve te troškove raspodijeliti pojedinačno po stavkama – takav jedan posao može trajati satima. U FactorOne implementiran je pomoćni alat za izračun zavisnih troškova koji možete pozvati prilikom izrade dokumenata Prijemni list/Kalkulacija ili Ulazna kalkulacija.

Na navedenim dokumentima u novoj karticu (tab-u) „kalkulacija nabave“ nalaze se svi potrebni parametri za izračun zavisnih troškova.

U zaglavlju dokumenta potrebno je definirati valutu u kojoj se unose iznos fakture, a zatim upisati ukupan iznos fakture u odabranoj valuti. Nakon što se upiše ukupan iznos fakture, u stavkama dodajete vrste troškova.

Za svaku vrstu troška možete definirati partnera, te valutu. Možete primijeti kako za svaku vrstu troška birate željenu valutu za unos iznosa troška. Zavisne troškove označavate kvačicom na navedeno
polje, osim ako se trošak odnosi na carinu.

Nakon unosa svih troškova u desnom dijelu zaglavlja dokumenta prikazati će vam se ukupni zavisni troškovi, ukupni troškovi carine kao i pojedinačni zavisni troškovi (u postotku) raspoređeni po
stavkama.

Klikom na gumb Kalkuliraj izvršiti će se raspored zavisnih troškova po svim stavkama. Pri tome prikazati će vam se poruka da li želite raspodijeliti i troškove carine po svim stavkama.

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.