Modul financije

Financijsko knjigovodstvo predstavlja modul u kojem završe podaci iz ostalih modula softvera (skladište, prodaja…). U ovom dijelu softvera nalaze se podaci o plaćanju, knjiženju, dok financijske izvještaje (bilance, promete…) možete vidjeti sa lijeve strane  u dijelu izvještaji.

Slika: Financije

U dijelu softvera Financije nalaze se podaci koji se odnose na financijsko knjigovodstvo knjige ulaznih/izlaznih faktura, zatim dio Registri u kojem se nalaze podaci o podjeli i vrsti financijskih knjiga, statusi financijskih knjiga. U ovom dijelu definiraju se pravila za generiranje i kontiranje financijskih knjiga, kako bi softver automatski rasporedio iznose u financijskim knjigama i sl.

Slika: Registri financijskih pravila

U modelu financija, uz registre financijskih knjiga nalaze se i podaci o financijskim pravilima temeljnica, vrste temeljnica, podaci o centrima odgovornosti, standardne napomene, pravila alociranja troškova.

Slika: Registri

Na slici ispod možete vidjeti Kontni plan, dio u kojem se nalazi popis konta u softveru kao i za definiranje novih.

Slika: Ekran sa popisom postojećih konta

Općenito, u računovodstvu se treba knjižiti svaki dokument koji je primljen ili izdan iz tvrtke a povezan je sa financijskim poslovanjem. Knjiženje dokumenata provodi se uz pomoć kontnog plana kojega svaka tvrtka može dodatno prilagoditi svojim potrebama i načinu poslovanja. Prilikom knjiženja uvijek se knjiže ukupni iznosi ulaznih/izlaznih računa koji se prema kontnom planu raspoređuju na dugovnu ili potražnu stranu. Kako bi izbjegli ručno knjiženje, postoji definicija pravila knjiženja i kontiranja za ulazne/izlazne račune čime se iznosi jednog ili više računa automatski raspoređuju u knjizi ulaznih/izlaznih računa odnosno temeljnici.

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.