Kapaciteti strojeva

Kapacitet predstavlja mogućnost pogona, stroja ili druge proizvodne jedinice da u određenom vremenu i pri punom korištenju proizvede određenu količinu proizvoda. U FactorOne definirani su nominalni i efektivni kapaciteti strojeva.

Nominalni kapacitet stroja formalno definira kapacitet stroja u određenoj jedinici (vrijeme, masa ili komad), koji je tzv. idealni ili teorijski kapacitet.

Efektivni kapacitet stroja predstavlja stvarni kapacitet stroja u određenoj jedinici (vrijeme, masa ili komad), koji se dobije kad se od nominalnog oduzmu predviđeni zastoji, pauze i sl. faktori.

To znači da je efektivni kapacitet u praksi manji od nominalnog.

Kroz FactorOne definirane su vrste kapaciteta strojeva: vremenski kapacitet, maseni kapacitet, serijski kapacitet i komadni kapacitet stroja. Svaki od navedenih kapaciteta možete definirati za određeni stroj ili grupu strojeva.

U dijelu Proizvodnja nalazi se dio vezan uz kapacitete prikazan na slici ispod.

Slika: Kapaciteti strojeva

Klikom na  Kapacitet otvara vam se ekran za općenito kreiranje,  brisanje ili uređivanje kapaciteta prikazano u nastavku.

Slika: Definiranje kapaciteta

Nakon otvaranja kapaciteta prikaže vam se kartica Kapacitet pogona (u plavoj boji) sa podkarticama označenih zelenom bojom na prethodnoj slici. Ovdje vrijedi napomenuti kako možete definirati kapacitete za svaki stroj posebno (u prvoj podkartici) ili kapacitete za grupu strojeva (u drugoj podkartici). Primjerice, ako tvrtka raspolaže sa pet nekih pila, u ovom dijelu možete definirati kapacitet za svaku pilu posebno ili definirati ukupni kapacitet za grupu strojeva „pile“ koji će softver podjednako raspodijeliti na svaku od pet pila.

Klikom na znak (+) otvorit će vam se ekran za unos kapaciteta. Odaberite pogon (ili grupu pogona), jedinicu mjere kapaciteta, vrijednosti i spremite zapis u gornjem lijevom kutu (slika ispod).

Slika: Definiranje kapaciteta

U prethodno opisanom procesu prikazano je ukupno definiranje kapaciteta za stroj ili grupu strojeva.

Čarobnjak za kapacitete koristi se za detaljno definiranje kapaciteta  u nekom vremenskom periodu za određeni stroj kako ne bi morali posebno definirati za svaki stroj koliki kapacitet u kojem danu i smjeni je dodijeljen i sl. Klikom na čarobnjak za kapacitete otvara vam se ekran kao na slici ispod.

Slika: Čarobnjak kapaciteta

Na ovom ekranu unosite željene parametre za kapacitete, odabirete period za kapacitete te kliknite na „Aktualiziraj“.

Međutim, klikom na Vremensko postavljanje kapaciteta nakon čega se u padajućem izborniku prikazuje Fino podešavanje kapaciteta.

 

otvara vam se ekran (kao na slici ispod) gdje možete podesiti kapacitet stroja za točno određen dan ako je došlo do iznimke (npr. ako je stroj radio subotom, blagdanom i sl. što nije bilo predviđeno u ukupnom podešavanju kapaciteta strojeva kroz „čarobnjak kapaciteta“).

Slika: Fino podešavanje kapaciteta

Klikom na (+) otvara vam se ekran za unos parametara kapaciteta stroja za određeni dan (kao na slici ispod).

Slika:Kapacitet strojeva

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.