Inventura

Inventura je zakonska obveza i predstavlja godišnji popis imovine i obveza. Osnovna zadaća inventure je prikazati stvarno stanje imovine, obveza i kapitala. Važno je kvalitetno provesti popis i iskazati stvarne vrijednosti u izvješćima, na način kako to zahtijevaju računovodstveni standardi. Kako bi se inventura softverski provela. Kako bi inventuru mogli provesti kroz softver te olakšati sami proces, u sljedećem dijelu navesti ćemo osnovne dokumente koji se koriste pri inventuri.

  • Popisni list

Popisni list je dokument na koji se unosi stanje artikala zatečeno u skladištu. Popisnih listova može biti jedan ili više definiranih za skladište.

  • Inventurni list

Inventurni list predstavlja skup svih popisnih listova definiranih na organizacijskoj jedinici, i definira stvarno stanje artikala. Na inventurnom listu zbrajaju se količine istih artikala sa popisnih listova.

  • Nakon što kreirate inventurni list, stanje definirano inventurom potrebno je usporediti sa stanjem po softverskim evidencijama, odnosno radi se usporedba između stvarnog i popisanog stanja te stanja koje je evidentirano kroz skladišni iskaz u softveru.
  • Nakon usklađivanja inventure, odnosno utvrđivanja u odstupanju stvarnog stanja od knjiženog iz inventurnog lista generiraju se dokumenti viška i manjka. Dokument viška generira se za sve artikle kojima je stvarno stanje veće u odnosu na knjigovodstveno dok se dokument manjka generira za sve artikle kojima je stvarno stanje manje od knjigovodstvenog.
  • Na kraju inventure generira se dokument Početno stanje na kojem je definirano stanje artikala na početku određenog perioda (prijelaz na novi softver, početak godine…). Dokument se može kreirati ručno ili generiranjem inventurnog lista.

Inventura

Slika: Inventura

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.