Interakcije sa partnerima

Interakcije sa partnerima predstavljaju proces komunikacije između poslovnih subjekata i njihovih klijenata. Interakcija se može izvršiti na više načina kao što su telefon, poslovni sastanak, social medioa i sl. Glavni cilj interakcija sa partnerima je pružiti partneru informacije, riješiti njegove probleme, poboljšati i razvijati dugoročne odnose sa partnerima.

U sljedećem dijelu prikazano je kako i na koji način možete kreirati i pratiti interakcije sa partnerima u FactorOne.

U registru partnera (tab Općenito -> Partneri) nalaze se podaci o interakcijama sa partnerom. Ovdje možete kreirati  sve važnije interakcije vezane uz određenog partnera kao i pregledavati postojeće. Na slici ispod prikazan je popis svih interakcija koje se nalaze u FactorOne. Kako i sama slika prikazuje, interakcije možete pretraživati po lokaciji tvrtke, odjelu, partneru, tipu interakcije i sl.

Interakcija sa partnerima je ključan faktor za uspjeh organizacije, jer omogućava klijentima da zajedno komuniciraju i ostvaruju svoje ciljeve. Za unos nove interakcije klikom na znak plus u gornjem lijevom kutu otvara se ekran za unos nove interakcije.

Djelatnik – djelatnik koji kreira interakcije
Kontakt osoba partnera sa kojim održavate interakciju. Ako ne postoji na izborniku, možete je dodati klikom na mali znak + u polju kontakt osoba
Datum kada je izvršena interakcija sa partnerom
Tip interakcije može biti posjeta kupcu, telefonski razgovor, skype sastanak, e-mail i sl. Također, ako ne postoji željeni tip interakcije na izborniku, novi tip možete dodati klikom na mali znak plus u polju Tip interakcije
Prilog – možete priložiti privitak uz interakciju koju kreirate
Ocjena – dodjeljujete ocjenu interakciji koju ste proveli (od 1 do 5) tako što označite broj zvjezdica
Razlog interakcije - navodite razlog zbog kojega je izvršena interakcija sa partnerom
Projekt - ako se interakcija izvršava u sklopu određenog projekta, možete povezati interakcije sa projektom
Status - definirate status (fazu) u kojoj se nalazi interakcija, da li je uspješno provedena, da li je u najavi i slično.
Sudionici - evidentirate sudionike koji su sudjelovali u interakciji
Bilješka – upisujete sve ono što smatrate važnim za tu interakciju. Kao što možete vidjeti, imate mogućnost uređivanja sadržaja bilješke (podebljan tekst, druga boja, istaknuti najvažnije rečenice i sl.)

Na osnovu unesenih podataka kasnije se možete izvještavati po željenim kriterijima. Iz toga razloga važno je interakciju evidentirati sa svim parametrima i detaljima koji su bitni u pregledu podataka i izvještavanju.

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.