Imovina

Imovina (osnovna sredstva) je sva imovina koja se postupno troši i ima vijek trajanja duži od godinu dana.

Imovina može biti podijeljena u više kategorija: materijalna, nematerijalna, financijska i sl. Poduzetnik ima pravo definirati što je dugotrajna a što kratkotrajna imovina koja je u vlasništvu poduzeća. Svaka imovina pripada određenoj klasifikaciji (grupi) preko koje je definirana poduzetnička/zakonska stopa amortizacije. 

Prilikom unosa nove imovine u registar potrebno je evidentirati osnovne informacije kao što je prikazano na slici ispod:

Svako polje koje je označeno sa znakom X predstavlja obavezno polje za unos kako bi spremanje imovine bilo moguće.Odabirom klasifikacije imovine automatski se popunjavaju polja Poduzetnička/Zakonska stopa te trajanje istih, koje su definirane na klasifikaciji imovine. 

Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.