Skladišta

71 views 20 January 2020 0
Inventura je zakonska obveza i predstavlja godišnji popis imovine i obveza. Osnovna zadaća inventure je prikazati stvarno stanje imovine, obveza i kapitala. Važno je kvalitetno provesti popis i iskazati stvarne vrijednosti u izvješćima, na način kako to zahtijevaju računovodstveni standardi. Kako bi se inventura softverski provela. Kako bi inventuru mogli provesti kroz softver te olakšati sami proces, u sljedećem dijelu navesti ćemo osnovne dokumente koji se koriste pri
89 views 19 June 2019 0
Prijemni list/Kalkulacija predstavlja dokument pomoću kojeg u istom koraku zaprimate robu na skladište te određujete ulaznu kalkulaciju. Ova vrsta dokumenta uglavnom se koristi za robu koja nakon zaprimanja ide u prodaju. Kao i skladišna primka, prijemni list/kalkulacija ima mogućnost uvoza narudžbenice ili „ručno“ dodavanje stavki. Slika: Prijemni list/Kalkulacija Detaljan proces kreiranja dokumenta možete pogledati na: Kreiranje
71 views 19 June 2019 0
Ulazna kalkulacija nastavlja se na skladišnu primku, kako bi odredili kalkulaciju za artikle zaprimljene putem skladišne primke. Kao što u skladišnu primku možete uvesti narudžbenicu, na isti način uvozite skladišnu primku u ulaznu kalkulaciju. Slika: Uvoz skladišne primke u ulaznu kalkulaciju Nakon što uvezete dokument (ili više dokumenata) u ulaznu kalkulaciju u stavkama određujete cijene za svaki artikl. Vrijedi napomenuti kako prilikom uvoza u ulaznu kalkulaciju možete
77 views 19 June 2019 0
Predatnica je dokument koji se koristi pri razmjeni robe između skladišta sa različitih lokacija tvrtke. Dokument predatnice možete kreirati ručnim dodavanjem stavki ili koristeći alat za Generički uvoz stavki na dokumente. Nakon zaključivanja predatnice roba se razdužuje sa polaznog skladišta, a zatim je potrebno generirati Primku internu (direktno iz predatnice) kako si se zadužilo ciljno skladište koje zaprima robu. Slika:
79 views 19 June 2019 0
"Primka - interno" je dokument koji se koristi prilikom zaprimanja robe na skladište koja je prethodno završila proizvodni ciklus unutar tvrtke. Slika: Primka - interno Primka interno kreira se na način da možete „ručno“ dodavati stavke koje ste zaprimili na skladište ili preuzeti stavke koje su prethodno završile proizvodni ciklus. Slika: Kreiranje nove interne primke Prilikom kreiranja primke polje „Sa skladišta“ odnosi se na skladište koje izdaje robu, dok polje
84 views 19 June 2019 0
Skladišna primka predstavlja dokument pomoću kojega zaprimamo robu na skladište od dobavljača sa pripadajućim količinama i time ažuriramo stanje skladišta. U dijelu dokumentacije Nabava već smo opisali princip rada naručivanja robe, a zaprimanje robe upravo se oslanja na narudžbenice tj. robu koju smo naručili kod dobavljača. Dokument skladišna primka može se kreirati na način da „ručno“ dodajemo stavke koje je dobavljač dostavio. Jednostavniji način kreiranja je uvoz
87 views 17 January 2019 0
Izdatnica je dokument kojim razdužujemo skladište robe a pri tome ta roba ima tretman potrošnog materijala ili se izuzima sa skladišta za vlastite potrebe (potrebe tvrtke). Važno je da u trenutku kreiranja izdatnice roba koja se nalazi na dokumentu mora postojati na skladištu u dovoljnim količinama. Na dokumentu izdatnica upisuju se samo količine artikala, skladište sa kojeg izdajemo robu kao i skladište (mjesto troška) na koje izdajemo robu. Kako bi pristupili dokumentu izdatnice
130 views 07 November 2018 0
Međuskladišnica je dokument koji se koristi prilikom prijenosa robe s jednog skladišta na drugo skladište unutar iste tvrtke. Postoje dvije vrste dokumenta međuskladišnica: Ulazna međuskladišnica – dokument koji se odnosi na skladište koje zaprima robu Izlazna međuskladišnica – dokument koji se odnosi na skladište koje izdaje robu Za svaku kreiranu izlaznu međuskladišnicu kreira se identična ulazna međuskladišnica. U dijelu Skladišta klikom na
79 views 14 August 2018 0
Dio Skladišta u FactorOne odnosi se na upravljanje robom kroz skladišta, dokumentima za zaprimanje, isporuku, prijenos robe sa jednog skladišta na drugo, povrat robe dobavljaču i sl. Slika: Skladišta Zaprimanje (prva ikona sa lijeve strane) odnosi se na dokumente za zaprimanje robe na skladište kao i određivanje cijena prilikom zaprimanja robe. Postoje tri vrste dokumenata za zaprimanje robe/određivanje cijene: Skladišna primka – dokument kroz koji zaprimamo robu na jedno