Proizvodnja

82 views 28 September 2018 0
Unos izvršenja na određenom radnom nalogu moguće je napraviti putem terminala. Terminali se koriste kada unosite izvršenja na radnom nalogu pomoću barkodova djelatnika, strojeva ili zastoja stroja. U softveru su definirani barkodovi za djelatnike, strojeve i kvarove strojeva, tako da izvršitelj prilikom unosa izvršenja pomoću barkod uređaja skenira radni nalog, zatim barkodove djelatnika koji su radili na izvršenju te barkod stroja na kojem se izvršava radni nalog. Nakon što
105 views 22 August 2018 0
Potražnica je dokument kojim se potražuje određeni popis robe na pogon ili liniju s točno određenim datumom isporuke, radi daljnjeg procesa obrade navedene robe. Na ekranu FactorOne u dijelu Proizvodnja nalazi se dio Potražnice (pull). Slika: Proizvodnja - Potražnice Klikom na navedeno polje, otvara vam se ekran sa popisom postojećih potražnica odnosno kreiranje, brisanje i pretragu koristeći prikladne gumbe u gornjem lijevom kutu ekrana. Slika: Popis potražnica Da bi ste
87 views 19 June 2018 0
Masovno zatvaranje radnih naloga predstavlja alat koji možete koristiti ako želite odjednom zatvoriti veći broj radnih naloga ili unijeti izvršenja radnih naloga. U dijelu Proizvodnja klikom na Administracija odjela prikazati će vam se popis određenih alata među kojima je i Masovno uređivanje naloga (slika ispod). Slika: Masovno zatvaranje naloga Klikom na pokazanu opciju otvara vam se ekran za uređivanje većeg broja radnih naloga kao na slici ispod.   Slika:
75 views 19 June 2018 0
Uz definirane kapacitete strojeva postoji mogućnost definiranja rezervacije kapaciteta. Rezervacija kapaciteta omogućuje da u određenom tjednu, za jednog ili više partnera (kupaca)  rezerviramo određeni dio od ukupnog kapaciteta proizvodnih pogona. Kroz FactorOne kapaciteti strojeva mogu se definirati u vremenskoj ili masenoj jedinici mjere. U dijelu Proizvodnje klikom na Vremensko postavljanje kapaciteta prikazati će vam se dio koji se odnosi na Rezervaciju kapaciteta kao na slici
185 views 17 March 2018 0
Kapacitet predstavlja mogućnost pogona, stroja ili druge proizvodne jedinice da u određenom vremenu i pri punom korištenju proizvede određenu količinu proizvoda. U FactorOne definirani su nominalni i efektivni kapaciteti strojeva. Nominalni kapacitet stroja formalno definira kapacitet stroja u određenoj jedinici (vrijeme, masa ili komad), koji je tzv. idealni ili teorijski kapacitet. Efektivni kapacitet stroja predstavlja stvarni kapacitet stroja u određenoj jedinici (vrijeme, masa ili
180 views 16 March 2018 0
Radni nalog je jedan od osnovnih dokumenata proizvodnje, a služi za točno definiranje i praćenje radova koje obavlja neki djelatnik na određenom pogonu. Na radnom nalogu nalaze se sve potrebne stavke kako bi djelatnici kojima se izdaje radni nalog bili u potpunosti informirani o radovima koje trebaju obaviti, a organizacija za koju rade bila u mogućnosti pratiti utrošak vremena, materijala, novca i sl. prilikom izrade tih radnih naloga. Bez radnog naloga bi bilo nemoguće kvalitetno
73 views 16 March 2018 0
Kroz FactorOne imate mogućnost praćenja rada strojeva kao i izvještaja po smjenama na isti način kako bi na fizičkom listu papira popisali sve zastoje strojeva, broj izvršenih komada i sl. Da bi izbjegli fizičko gomilanje papira sa podacima koliko se komada proizvelo u nekoj smjeni, koji djelatnik je radio na tome i sl. u FactorOne  omogućeno je jednostavno upisivanje navedenih podataka, koje kasnije možete prikazati u izvještajima. Navedene funkcionalnosti nalaze se u kartici
165 views 14 March 2018 0
Transportna lista je dokument koji sadrži informacije o kamionskom transportu robe kao što su sadržaj i broj paleta, nazivi pošiljatelja i primatelja, adresa istovara i sl., pa je koristan svim stranama koje su uključene u transport. Kao što je opisano u prethodnim dijelovima dokumentacije FactorOne,  transportna lista predstavlja skup više paking listi, a paking lista predstavlja popis artikala za isporuku pakiranih na jednoj paleti. Kao i kod ostalih funkcionalnosti u programu,
340 views 14 March 2018 0
Paking lista je dokument koji sadrži podatke o pakiranju, količini pakiranja, vrsti pakiranja, podatke o primatelju, pošiljatelju i sl. Uglavnom, paking lista predstavlja  popis svih artikala (sa pripadajućom količinom i težinom) koji se nalaze na jednoj paleti, spremni za isporuku određenom kupcu. Kroz FactorOne dio koji se odnosi na paking liste nalazi se u kartici Proizvodnja. Slika: Proizvodnja – paking liste Kao i kod ostalih funkcionalnosti u programu klikom na Paking
121 views 14 March 2018 0
Tehnologija/Ruta artikla predstavlja skup tehnoloških operacija koje treba provesti kako bi se taj artikl uspješno proizveo. U širem smislu, svaka operacija predstavlja jednu kontrolnu točku kroz koju artikl prolazi, i svaka tehnološka operacija na određen način doprinosi dobivanju konačnog proizvoda. Tipične tehnološke operacije u proizvodnji su primjerice bušenje, brušenje, lakiranje, poliranje, pakiranje... Ono što vrijedi za brojne proizvodne sustave je da je mnogo