Financije

115 views 27 February 2020 0
Knjiga faktura predstavlja način evidentiranja i grupiranja faktura, prema kriterijima koji proizlaze iz poslovnih potreba tvrtke i zakona o PDV-u. Knjige faktura određuje minimalni skup podataka koji fakture (smještene u tu knjigu) moraju imati, kako bi se ti podaci ispravno tretirali u PDV prijavi. Glavni parametri koji opisuju knjigu faktura su: Vrsta knjige (određuje da li se radi o knjizi ulaznih ili izlaznih faktura) Broj knjige (numeriranje knjiga određenog tipa) Ostali
65 views 21 January 2020 2
Blagajna predstavlja mjesto u organizaciji tvrtke (uglavnom u okviru financijskog dijela) koje obavlja poslove s gotovim novcem. Putem blagajne provode se knjiženja uplate/isplate gotovine neposredno poslije njihova nastanka, temeljenih na blagajničkoj uplatnici odnosno isplatnici. Slika: Blagajna Klikom na Blagajnički primici otvara vam se ekran sa popisom postojećih zapisa, odnosno dokument kojim primamo novac u blagajnu. Pri kreiranju dokumenta Blagajnički primitak potrebno je
1095 views 21 January 2020 0
Automatsko zatvaranje stavki može se izvršiti po različitim kriterijima: Zatvori po ročnosti (softver traži stavke po datumu dospijeća i redom zatvara počevši od najstarijeg datuma) Zatvori po veznoj oznaci (softver pretražuje vezne oznake i zatvara stavke koje imaju istu veznu oznaku na dugovnoj i potražnoj strani) Po otvorenom iznosu (softver pretražuje po otvorenom iznosu i zatvara stavke koje imaju isti iznos na dugovnoj i potražnoj strani) Storno stavke (da li
81 views 21 January 2020 0
Pojedinačno zatvaranje stavki predstavlja alat pomoću kojega možete ručno povezivati (zatvarati) stavke. Na ovaj način zatvarate dugovnu sa potražnom stranom ili obrnuto. Svaka stavka sadrži iznos, stoga možete jednom stavkom zatvoriti više računa (npr. kupac jednom uplatom vrši plaćanje za dva ili više računa). Slika: Pojedinačno zatvaranje stavki Prilikom zatvaranja stavki potrebno je: Odabrati konto sa liste Odabrati partnera čije račune zatvaramo Odabrati
143 views 05 February 2018 0
Dokumente možemo knjižiti pojedinačno ili grupno. U svakom dokumentu pod opcijom Generiranje nalazi se mogućnost knjiženja (slika ispod) Slika: Pojedinačno knjiženje dokumenata Ako želite knjižiti više dokumenata u istom koraku onda se koristi opcija Grupno knjiženje dokumenata kao što je prikazano na slici ispod. Slika: Grupno knjiženje dokumenata Prilikom knjiženja ulaznih/izlaznih računa automatski se stvara (prema definiranim pravilima knjiženja i kontiranja)
81 views 05 February 2018 0
Prilikom kreiranja knjigovodstvenih dokumenata u FactorOne, uz vrstu knjigovodstvene narudžbe odabirete i status knjigovodstvene narudžbe. Statuse kreirate u ovom dijelu softvera, tako da prilikom kreiranja knjigovodstvenog dokumenta odabirete status, kojeg definirate u ovom dijelu softvera, ukoliko ne postoji. Na idućoj slici možete uočiti kako klikom na Status knjigovodstvene narudžbe otvara se ekran (broj 1) sa popisom evidentiranih statusa u FactorOne, dok ekran označen brojem 2
104 views 05 February 2018 0
Temeljnica je osnovni dokument za unos podataka u financijsko knjigovodstvo. Temeljnica je skup većeg broja knjiženja koji zadovoljavaju određena pravila Temeljne mogu biti proknjižene i neproknjižene. Sve dok je temeljnica neproknjižena može se uređivati, mijenjati stavke itd. Kako bi se temeljnica mogla proknjižiti, mora biti u ravnoteži. Ako želimo vratiti proknjiženu
95 views 05 February 2018 0
Financijsko knjigovodstvo predstavlja modul u kojem završe podaci iz ostalih modula softvera (skladište, prodaja…). U ovom dijelu softvera nalaze se podaci o plaćanju, knjiženju, dok financijske izvještaje (bilance, promete…) možete vidjeti sa lijeve strane  u dijelu izvještaji. Slika: Financije U dijelu softvera Financije nalaze se podaci koji se odnose na financijsko knjigovodstvo knjige ulaznih/izlaznih faktura, zatim dio Registri u kojem se nalaze podaci o podjeli i vrsti