Testovi

Testovi se odnose na mogućnost prilaganja prethodnih zdravstvenih dokumenata pacijenta. Sve prethodne dijagnoze, kartone, nalaze možete priložiti u testovima za određenog pacijenta.