fbpx

Promjena jezika

Ako želite promijeniti jezik koji koristi FactorOne, kliknite na karticu „Postavke“ te vam se prikaže „Izaberite jezik“. Kada kliknete na navedeno polje prikazati će se popis svih dostupnih jezika. Klikom na željeni jezik, rad FactorOne u potpunosti prelazi na jezik koji ste odabrali. Na sljedećoj slici vidjeti ćete kako primijeniti engleski jezik na sučelje FactorOne.

Slika: Promjena jezika u FactorOne

Kliknete na „Postavke“ (označeno brojem 1). Nakon što kliknete „1“ pojaviti će se „Izaberite jezik“ (označeno brojem 2). Kada ste kliknuli na “2“ prikazati će vam se popis svih dostupnih jezika. Klikom na određeni jezik automatski se ažurira jezik sučelja FactorOne.

 

Tutorial promjene jezika: