Proizvodnja

Unutar kartice Općenito nalazi se dio koji se odnosi na proizvodnju (kao na slici ispod).

Slika: Proizvodnja

U ovom dijelu FactorOne nalaze se zapisi koji se odnose na jednu od navedenih sekcija u padajućem izborniku.

  • Strojevi predstavljaju skup svih podataka o strojevima na jednom mjestu, koje posjeduje tvrtka.
  • Tipovi strojeva odnose se na detaljne podatke o pojedinom stroju.
  • Grupe strojeva predstavljaju grupu jednog ili više strojeva (npr. grupa „Preše“ sadrži tipove strojeva preša 18MN, preša 25MN, preša 35MN)
  • Tipovi pogona predstavljaju…
  • Vrste ruta odnose se na popis operacija koje se mogu izvršiti na istom stroju.
  • Tehnologije sadrže skup svih operacija koje se vrše nad određenim materijalom da se dobije krajnji proizvod.
  • RAL, Legura i Stanja  predstavljaju posebne parametre koje možete definirati artiklima te grupirati po tome. Tako primjerice za artikle možete definirati boju, veličinu i dodatno.

Klikom na jednu od navedenih opcija u padajućem izborniku prikazuje vam se ekran (broj 1) sa popisom evidentiranih zapisa pripadajuće sekcije kao na slici ispod.

Slika: Unos podataka za novi stroj

Na ekranu broj 1 možete uočiti  popis svih strojeva u tvrtki, dok broj 2 prikazuje ekran za unos podataka o novom stroju. Na ovakav princip možete upravljati i ostalim sekcijama iz padajućeg izbornika.

Prikazane zapise možete uređivati, pretražiti, brisati ili dodati novi podatak, koristeći prikladne gumbe kao na idućoj slici.

Detaljnije o mogućnostima ovih gumbova možete vidjeti na:

Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne