Prodaja

U kartici „Prodaja“ se nalaze funkcionalnosti i dokumenti koje će uglavnom koristiti prodajno-komercijalno osoblje vaše tvrtke kako bi između ostalog ponudilo, prodalo i fakturiralo razne robe i usluge.

Programske funkcionalnosti sekcije „Prodaja“ možete vidjeti na sljedećoj slici.

Slika: Prodaja

Za sekciju tvrtke „Prodaja“ vrijedi obratiti pažnju na polje „Računi“. Račun je poslovni dokument koji se izdaje od strane poslodavca prema kupcu. U njemu se nalaze artikli ili usluge, njihove cijene ili popusti koje poslodavac uspostavlja prema kupcu te zbog istih potražuje naplatu ukupnog iznosa. U odjelu „Prodaja“, klikom na polje „Računi“ FactorOne će vam prikazati ekran za kreiranje novog ili uređivanje postojećeg računa kao na slici ispod.

Slika: Ekran za uređivanje/kreiranje računa

Ovdje možete uočiti da u gornjem lijevom kutu ekrana „Računi“ postoje gumbovi za kreiranje, brisanje, uređivanje i pretraživanje računa kao na idućoj slici.

Detaljnije o mogućnostima ovih gumbova možete vidjeti na:

Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne

Proces kreiranja novog računa opisan je na:

Kreiranje dokumenata