fbpx

Lokacije

Možete uočiti da FactorOne unutar kartice „Općenito“ sadrži dio koji se odnosi na lokacije (prikazano na slici ispod). U ovom dijelu nalaze se podaci o gradovima, regiji i državi koji se koriste u ostalim dijelovima FactorOne koji zahtijevaju određenu lokaciju.

Slika: Lokacije

Ako želite prikazati podatke o gradovima, kliknite na “Gradovi“ te će vam se prikazati popis svih gradova i njihovi podaci u FactorOne (kao na slici ispod).

Slika: Gradovi

Kod kreiranja novog grada potrebno je grad pridružiti odgovarajućoj regiji.

Podatke o gradovima možete uređivati, pretražiti, brisati ili dodati novi grad koristeći prikladne gumbe kao na idućoj slici.

Detaljnije o mogućnostima ovih gumbova možete vidjeti na:

Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne

 

Prilikom kreiranja novog grada u FactorOne, pridružujete ga državi kojoj pripada. Klikom na „Država“ otvoriti će vam se popis i podaci o državama u FactorOne.

Slika: Države

Podatke o državama možete uređivati, pretražiti, brisati ili dodati novi grad koristeći prikladne gumbe kao na idućoj slici.

Detaljnije o mogućnostima ovih gumbova možete vidjeti na:

Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne

 

Regija predstavlja upravnu jedinicu odnosno manji dio države. Prikaz regija možete dobiti klikom na „Regija“

Slika: Regija

Prilikom kreiranja nove regije, pridružujete je za državu kojoj pripada.

Podatke o regijama možete uređivati, pretražiti, brisati ili dodati novi grad koristeći prikladne gumbe kao na idućoj slici.

Detaljnije o mogućnostima ovih gumbova možete vidjeti na:

Pretraga i uređivanje zapisa u FactorOne