Knowledgebase

Općenito

Artikli

Jedan od najvažnijih registara i srce svakog ERP sustava su...

Više...

Partneri

Partneri predstavljaju subjekte sa kojima vaša tvrtka ostvaruje poslovnu suradnju...

Više...

Postavke

U postavkama aplikacije imate mogućnost definirati opcije koje se odnose...

Više...

Tvrtka

Dio „Tvrtka“ odnosi se na osnovne podatke vaše tvrtke. Tako...

Više...

Prodaja

Kalkulacije

Kalkulacija je dokument koji se primjenjuje u proizvodnom procesu gdje...

Više...

Kasa blok

Kasa blok je maloprodajni dokument koji ima svojstva robno materijalnog...

Više...

Ponude

Ponuda je dokument koji predstavlja količinu robe ili usluga koju...

Više...

Prilike

Prilika predstavlja skup povoljnih okolnosti koje dovode do pojave potrebe...

Više...

Prodaja

U kartici „Prodaja“ se nalaze funkcionalnosti i dokumenti koje će...

Više...

Račun

Račun je financijski dokument u kojem se nalaze nazivi, količine...

Više...

Ugovori

Ugovori se koriste za definiranje posebne cijene artikala za određene...

Više...

Financije

Blagajna

Blagajna predstavlja mjesto u organizaciji tvrtke (uglavnom u okviru financijskog...

Više...

Knjiženje

Dokumente možemo knjižiti pojedinačno ili grupno. U svakom dokumentu pod...

Više...

Temeljnice

Temeljnica je osnovni dokument za unos podataka u financijsko knjigovodstvo....

Više...

Skladišta

Inventura

Inventura je zakonska obveza i predstavlja godišnji popis imovine i...

Više...

Izdatnica

Izdatnica je dokument kojim razdužujemo skladište robe a pri tome...

Više...

Proizvodnja

Terminali

Unos izvršenja na određenom radnom nalogu moguće je napraviti putem...

Više...

Nabava

Narudžbenica

Narudžbenica predstavlja dokument nabave koji se izdaje prema dobavljaču, sa...

Više...

Vozni park

Vozni park

Vozni park podrazumijeva skup svih transportnih sredstava formiran prema organizacijskim...

Više...

Zamjena guma

U FactorOne imate mogućnost evidencije zamjene guma za vozila. Evidencijom...

Više...

Djelatnici

Djelatnici

Klikom na „Djelatnici“ (pokazano strelicom na slici), unutar kartice „Općenito“...

Više...

Program za vođenje poliklinike i ordinacije

Artikli

Jedan od najvažnijih registara i srce svakog ERP sustava su...

Više...

Blagajna

Blagajna predstavlja mjesto u organizaciji tvrtke (uglavnom u okviru financijskog...

Više...

Djelatnici

Klikom na „Djelatnici“ (pokazano strelicom na slici), unutar kartice „Općenito“...

Više...

Inventura

Inventura je zakonska obveza i predstavlja godišnji popis imovine i...

Više...

Izdatnica

Izdatnica je dokument kojim razdužujemo skladište robe a pri tome...

Više...

Kalkulacije

Kalkulacija je dokument koji se primjenjuje u proizvodnom procesu gdje...

Više...

Kasa blok

Kasa blok je maloprodajni dokument koji ima svojstva robno materijalnog...

Više...

Knjiženje

Dokumente možemo knjižiti pojedinačno ili grupno. U svakom dokumentu pod...

Više...

Narudžbenica

Narudžbenica predstavlja dokument nabave koji se izdaje prema dobavljaču, sa...

Više...

Općenito

Pri vrhu ekrana sa lijeve strane možete vidjeti karticu „Općenito“,...

Više...

Partneri

Partneri predstavljaju subjekte sa kojima vaša tvrtka ostvaruje poslovnu suradnju...

Više...

Ponude

Ponuda je dokument koji predstavlja količinu robe ili usluga koju...

Više...

Postavke

U postavkama aplikacije imate mogućnost definirati opcije koje se odnose...

Više...

Prilike

Prilika predstavlja skup povoljnih okolnosti koje dovode do pojave potrebe...

Više...

Prodaja

U kartici „Prodaja“ se nalaze funkcionalnosti i dokumenti koje će...

Više...

Račun

Račun je financijski dokument u kojem se nalaze nazivi, količine...

Više...

Temeljnice

Temeljnica je osnovni dokument za unos podataka u financijsko knjigovodstvo....

Više...

Terminali

Unos izvršenja na određenom radnom nalogu moguće je napraviti putem...

Više...

Testovi

Testovi se odnose na mogućnost prilaganja prethodnih zdravstvenih dokumenata pacijenta....

Više...

Tvrtka

Dio „Tvrtka“ odnosi se na osnovne podatke vaše tvrtke. Tako...

Više...

Ugovori

Ugovori se koriste za definiranje posebne cijene artikala za određene...

Više...

Vizite

Vizite ili pregledi predstavljaju dijagnozu doktora koju je doktor uspostavio...

Više...

Vozni park

Vozni park podrazumijeva skup svih transportnih sredstava formiran prema organizacijskim...

Više...

Zakazani pregledi

Veliki značaj u modulu poliklinike predstavlja funkcionalnost zakazivanja pregleda pacijenata....

Više...

Zamjena guma

U FactorOne imate mogućnost evidencije zamjene guma za vozila. Evidencijom...

Više...